Pre popunjavanja prijave restorana potrebno je da kontaktirate Marketing tim Restorana Beograda preko stranice Kontakt!

U 3-4 rečenice opišite restoran ili upoznajte goste sa dešavanjima tokom noći. Zašto da se odluče baš za vas?
Podatak neće biti objavljen na sajtu! Koristi se za internu komunikaciju između restorana i sajta.
Podatak neće biti objavljen na sajtu!

Prijavi restoranNapomena: Pre nego pošaljete ovaj formular, proverite kompletan unos i ispravite sve greške. Naknadno ispravljanje grešaka ili prepravke u tekstu opisa moguće je izvršiti po objavljivanju na sajt samo još jednom i to besplatno.

Fotografije: Maksimalan broj fotografija za standardnu prezentaciju je 12. Od ukupno 12 fotografija treba odabrati jednu koja će biti NASLOVNA (350×350). Za tu fotografiju stavićete naziv broj 1. Na naslovnu fotografiju kasnije ćemo dodati i naziv restorana, to rade administratori našeg sajta, u skladu sa stilom i formom koju poštujemo na sajtu.

Ukoliko želite da fotografije u prikazu budu poređane po nekom određenom redosledu, svaku fotografiju morate označiti rednim brojem. Dakle naslovna fotografija imaće oznaku broj 1, a zatim slede sve ostale do broja 12.

Sve spremne fotografije, treba da prosledite na mail info@restoranibeograda.com

Marketing tim restoranibeograda.com